Các gói vay ngân hàng Agribank – An toàn và bền vững

Đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã và đang triển khai hàng loạt chính sách cấp tín dụng ưu đãi, và các ngân hàng cũng đã tung ra các gói vay, gói trợ cấp cho khách hàng theo nhiều hình thức khác nhau. Appvaytien5s.com xin giới thiệu đến quý bạn các gói vay tại Ngân hàng Agribank, một trong 4 ngân hàng có vốn Nhà nước lớn trong hệ thống ngân hàng nước ta.

Tổng quan về các gói vay Ngân hàng Agribank

Khái niệm “gói vay ngân hàng”: Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó ngân hàng giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời hạn nhất định theo thỏa thuận giữa hai bên với nguyên tắc hoàn trả cả gốc và lãi. Gói vay ngân hàng được hiểu đơn giản là toàn bộ các khoản liên quan đến hoạt động vay tiền của khách hàng bao gồm nợ gốc, lãi suất, thời hạn vay v.v….

Tổng quan về các gói vay Ngân hàng Agribank

Các gói vay Ngân hàng Agribank mà khách hàng có thể tiếp cận trong thời điểm hiện tại gồm:

 • Với khách hàng là doanh nghiệp, Agribank đang cung cấp những gói vay như sau:
 • Vay hợp vốn.
 • Vay ưu đãi xuất khẩu.
 • Vay đầu tư vốn cố định dự án sản xuất, kinh doanh.
 • Vay theo hạn mức tín dụng.
 • Vay theo hạn mức thấu chi tài khoản.
 • Vay vốn ngắn hạn phục vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
 • Cấp hạn mức tín dụng dự phòng.
 • Với khách hàng là cá nhân, Agribank đang cung cấp những gói vay như sau:
 • Vay tín dụng tiêu dùng.
 • Vay hạn mức quy mô nhỏ.
 • Vay lưu vụ.
 • Vay hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp.
 • Vay ưu đãi lãi suất.
 • Vay qua tổ vay vốn/tổ liên kết – tổ cho vay lưu động.
 • Vay phục vụ chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn.
 • Vay dưới hình thức thấu chi tài khoản.
 • Vay phục vụ nhu cầu đời sống.
 • Vay phục vụ hoạt động kinh doanh.

Chi tiết các gói vay Ngân hàng Agribank cho doanh nghiệp

Vay hợp vốn

 • Khái niệm: Là 1 trong các gói vay Ngân hàng Agribank cung cấp nhằm mục đích đáp ứng thực hiện một hoặc một phần dự án, phương án sản xuất kinh doanh.
 • Đối tượng cho vay: pháp nhân, doanh nghiệp tư nhân, tổ hợp tác, hộ gia đình, công ty hợp danh hoặc cá nhân có nhu cầu vay vốn vượt quá giới hạn mức cho vay Agribank được phép đối với một hoặc nhóm khách hàng.
 • Đặc điểm:
 • Loại tiền cho vay: VNĐ, ngoại tệ.
 • Thời gian vay: ngắn, trung và dài hạn.
 • Trả nợ: Trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng hoặc định kỳ theo thỏa thuận.
Các gói vay Ngân hàng Agribank cho doanh nghiệp

Vay ưu đãi xuất khẩu

 • Khái niệm: Là 1 trong các gói vay Ngân hàng Agribank cung cấp riêng cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến xuất khẩu, nhằm hỗ trợ chi phí thu mua, sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu.
 • Đối tượng cho vay: Khách hàng có tín nhiệm, có hợp đồng xuất khẩu, có nguồn thu ngoại tệ, thanh toán qua Agribank và có hợp đồng kỳ hạn bán ngoại tệ cho Agribank.
 • Đặc điểm:
 • Loại tiền cho vay: VNĐ.
 • Thời gian vay: Tối đa 06 tháng.
 • Trả nợ: Trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng hoặc định kỳ theo thỏa thuận.

Vay đầu tư vốn cố định dự án sản xuất, kinh doanh

 • Khái niệm: Là 1 trong các gói vay Ngân hàng Agribank cung cấp nhằm hỗ trợ chi phí đầu tư tài sản cố định như máy móc, thiết bị, nhà xưởng phục vụ SXKD, dịch vụ.
 • Đối tượng cho vay: Khách hàng là doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn thực hiện dự án.
 • Đặc điểm:
 • Loại tiền cho vay: VNĐ và ngoại tệ.
 • Thời gian vay: Trung và dài hạn.
 • Trả nợ: Trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng hoặc định kỳ theo thỏa thuận.

Vay theo hạn mức tín dụng

 • Khái niệm: Là 1 trong các gói vay Ngân hàng Agribank cung cấp nhằm đáp ứng nhu cầu vốn để sản xuất, kinh doanh.
 • Đối tượng cho vay: Khách hàng là doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn thường xuyên, ổn định.
 • Đặc điểm:
 • Loại tiền cho vay: VNĐ và ngoại tệ.
 • Thời gian vay: Tối đa 12 tháng.
 • Trả nợ: Trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng hoặc định kỳ theo thỏa thuận.
Vay theo hạn mức tín dụng

Vay theo hạn mức thấu chi tài khoản

 • Khái niệm: Là 1 trong các gói vay Ngân hàng Agribank cung cấp riêng cho cả doanh nghiệp và hợp tác xã, cho phép sử dụng vượt số tiền có trên tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn.
 • Đối tượng cho vay: Khách hàng là cá nhân, tổ chức kinh tế mở tài tiền gửi khoản thanh toán không kỳ hạn tại Agribank.
 • Đặc điểm:
 • Loại tiền cho vay: VNĐ.
 • Thời gian vay: Tối đa 12 tháng.
 • Trả nợ: Tiền gốc và lãi được thu tự động trên tài khoản tiền gửi.

Vay vốn ngắn hạn phục vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

 • Khái niệm: Là 1 trong các gói vay Ngân hàng Agribank cung cấp riêng cho doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ từng lần.
 • Đối tượng cho vay: Khách hàng là cá nhân, pháp nhân có nhu cầu vay bổ sung vốn lưu động thường xuyên để hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
 • Đặc điểm:
 • Loại tiền cho vay: VNĐ và ngoại tệ.
 • Thời gian vay: Ngắn hạn.
 • Trả nợ: Tiền gốc và lãi được thu tự động trên tài khoản tiền gửi.

Cấp hạn mức tín dụng dự phòng

 • Khái niệm: Là 1 trong các gói vay Ngân hàng Agribank cung cấp nhằm mục đích hỗ trợ quý khách hàng doanh nghiệp chi phí dự án sản xuất kinh doanh có khả năng tăng so với dự kiến ban đầu.
 • Đối tượng cho vay: Khách hàng là cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp.
 • Đặc điểm:
 • Loại tiền cho vay: VNĐ và ngoại tệ.
 • Thời gian vay: Ngắn, trung và dài hạn.
 • Trả nợ: Trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng hoặc định kỳ theo thỏa thuận.
 • Đặc biệt, nếu trả nợ trước hạn thì lãi tính trả từ ngày vay đến ngày trả nợ và số phí trả trước hạn quy định ghi trong thỏa thuận hợp đồng.
Cấp hạn mức tín dụng dự phòng

Chi tiết các gói vay Ngân hàng Agribank cho cá nhân

Vay tín dụng tiêu dùng

 • Khái niệm: Là 1 trong các gói vay Ngân hàng Agribank cung cấp riêng cho khách hàng cá nhân nhằm đáp ứng những khoản vay vốn nhỏ, cấp bách, phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng hợp pháp của khoản vay.
 • Đặc điểm:
 • Hạn mức: Tối đa 30 triệu VNĐ.
 • Thời gian vay: Ngắn, trung và dài hạn.
 • Lãi suất: Theo quy định của từng thời kỳ.
 • Mục đích vay: Vay tiêu dùng (mua đồ dùng, trang thiết bị gia đình, chi phí học tập, khám chữa bệnh…).
 • Phương thức cho vay: Cho vay từng lần, Cho vay theo hạn mức và Cho vay thấu chi.

Vay hạn mức quy mô nhỏ

 • Khái niệm: Là 1 trong các gói vay Ngân hàng Agribank cung cấp riêng cho khách hàng cá nhân và hộ gia đình có nhu cầu vay vốn để thanh toán các chi phí hoạt động kinh doanh, phục vụ nhu cầu đời sống v.v….
 • Đặc điểm:
 • Hạn mức: Tối đa 300 triệu VNĐ.
 • Thời gian vay: Ngắn, trung hạn.
 • Lãi suất: Theo quy định của từng thời kỳ.
 • Mục đích vay: Vay tiêu dùng, kinh doanh.
 • Phương thức cho vay: Cho vay từng lần, Cho vay theo hạn mức quy mô nhỏ và Cho vay thấu chi.
Vay hạn mức quy mô nhỏ

Vay lưu vụ

 • Khái niệm: Là 1 trong các gói vay Ngân hàng Agribank cung cấp riêng cho khách hàng (cá nhân và hộ gia đình) đang còn dư nợ theo Hợp đồng tín dụng/Sổ vay vốn đã ký kết, khi khách hàng tiếp tục có nhu cầu vay vốn sẽ được Agribank kéo dài thời hạn vay vốn sang chu kỳ sản xuất tiếp theo.
 • Đặc điểm:
 • Hạn mức: Căn cứ nhu cầu vay nhưng không được vượt quá dư nợ của kỳ trước.
 • Thời gian vay: Tối đa 12 tháng nhưng không được vượt quá thời gian còn lại của chu kỳ sản xuất tiếp theo.
 • Lãi suất: Theo quy định của từng thời kỳ.
 • Mục đích vay: Thanh toán các chi phí nuôi trồng, chăm sóc các cây trồng, vật nuôi có tính chất mùa vụ theo chu kỳ sản xuất liền kề trong năm hoặc các cây lưu gốc, cây công nghiệp có thu hoạch hàng năm.
 • Phương thức cho vay: Mỗi Hợp đồng tín dụng/Sổ vay vốn chỉ được vay lưu vụ 01 lần.

Vay hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp

 • Khái niệm: Là 1 trong các gói vay Ngân hàng Agribank cung cấp riêng cho khách hàng cá nhân để mua máy, thiết bị nằm trong danh mục chủng loại máy, thiết bị sản xuất trong nước, nhập khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố và đầu tư các dự án máy, thiết bị (bao gồm cả nhà xưởng) được thẩm định theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
 • Đặc điểm:
 • Hạn mức: Mua các loại máy, thiết bị theo quy định theo danh mục chủng loại máy, thiết bị sản xuất trong nước, nhập khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố tối đa bằng 100% giá trị hàng hóa; Các khoản vay thực hiện các dự án đầu tư dây chuyền máy, thiết bị giảm tổn thất trong nông nghiệp (bao gồm cả nhà xưởng) và các dự án chế tạo máy, thiết bị sản xuất nông nghiệp thì mức cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự án.
 • Thời gian vay: Ngắn, trung và dài hạn.
 • Lãi suất: Theo quy định của từng thời kỳ.
Vay hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp

Vay ưu đãi lãi suất

 • Khái niệm: Là 1 trong các gói vay Ngân hàng Agribank cung cấp cho riêng khách hàng cá nhân, pháp nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn 64 huyện nghèo.
 • Đặc điểm:
 • Hạn mức: Khách hàng vay vốn để phát triển sản xuất nông nghiệp, đầu tư cơ sở chế biến, bảo quản và tiêu thụ nông sản được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay; Khách hàng vay vốn đầu tư sản xuất, chế biến kinh doanh trên địa bản 64 huyện nghèo được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay.
 • Lãi suất: Theo quy định của từng thời kỳ.

Vay qua tổ vay vốn/tổ liên kết – tổ cho vay lưu động

 • Khái niệm: Là 1 trong các gói vay Ngân hàng Agribank cung cấp cho riêng khách hàng cá nhân, pháp nhân đủ điều kiện vay vốn để sản xuất, kinh doanh, phục vụ đời sống có nhu cầu vay vốn qua Tổ vay vốn/Tổ liên kết.
 • Đặc điểm: Quyền lợi của tổ viên
 • Được hỗ trợ làm thủ tục, hồ sơ vay vốn.
 • Được tham gia học tập, chuyển giao kỹ thuật sản xuất, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, các dịch vụ về cung ứng vật tư kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm…(nếu có).
 • Được ủy quyền cho tổ trưởng tổ vay vốn thu lãi từ tổ viên nộp cho Agribank nơi cho vay khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Vay phục vụ chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn

 • Khái niệm: Là 1 trong các gói vay Ngân hàng Agribank cung cấp cho riêng khách hàng cá nhân, pháp nhân sản xuất kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn nông thôn.
 • Đặc điểm:
 • Thời hạn cho vay: Ngắn, trung và dài hạn.
 • Lãi suất: Theo quy định của từng thời kỳ.

 

Vay dưới hình thức thấu chi tài khoản

 • Khái niệm: Là 1 trong các gói vay Ngân hàng Agribank cung cấp cho riêng khách hàng có tài khoản tiền gửi thanh toán tại Agribank nhằm phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu dùng đời sống không dùng tiền mặt của khách hàng.
 • Đặc điểm:
 • Hạn mức: Tối đa 100 triệu đồng.
 • Thời hạn: Tối đa 12 tháng.
 • Lãi suất: Theo quy định của từng thời kỳ.
Vay dưới hình thức thấu chi tài khoản

Vay phục vụ nhu cầu đời sống

 • Khái niệm: Là 1 trong các gói vay Ngân hàng Agribank cung cấp cho riêng khách hàng cá nhân có tài khoản tiền gửi thanh toán tại Agribank nhằm mục đích thanh toán các chi phí tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia đình của cá nhân đó.
 • Đặc điểm:
 • Hạn mức: Tối đa 100% nhu cầu vay vốn và tối đa 100 triệu VNĐ.
 • Thời hạn: Ngắn, trung và dài hạn.
 • Trả nợ gốc và lãi vốn vay: trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng hoặc định kỳ theo thỏa thuận.
 • Lãi suất: Theo quy định của từng thời kỳ.

Vay phục vụ hoạt động kinh doanh

 • Khái niệm: Là 1 trong các gói vay Ngân hàng Agribank cung cấp cho riêng khách hàng cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu vốn hợp pháp ngoài nhu cầu vốn phục vụ đời sống, bao gồm: nhu cầu vốn của pháp nhân, cá nhân và nhu cầu vốn của hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân mà cá nhân vay vốn là chủ hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân.
 • Đặc điểm:
 • Hạn mức: Cho vay ngắn hạn là tối đa 100% nhu cầu vốn; Cho vay trung hạn là tối đa 75% tổng nhu cầu vốn và cho vay dài hạn là tối đa 70% tổng nhu cầu vốn.
 • Thời hạn: Ngắn, trung và dài hạn.
 • Giải ngân: Chỉ 01 lần hoặc chia thành nhiều lần.
 • Trả nợ gốc và lãi vốn vay: trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng hoặc định kỳ theo thỏa thuận.
 • Lãi suất: Theo quy định của từng thời kỳ.

Phần kết

Trên đây là chi tiết các gói vay Ngân hàng Agribank mà Appvaytien5s.com muốn giới thiệu đến quý khách hàng. Hy vọng qua bài viết trên quý khách có thể tìm được gói vay phù hợp với nhu cầu, điều kiện của bản thân và gia đình. Kính chúc quý khách thành công!

>> xem thêm: Các gói vay Ngân Hàng VP Bank – Những điều bạn cần biết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *