Tìm hiểu về các gói vay Ngân hàng Đông Á hiện nay 2023

Khi nền kinh tế bắt đầu khởi sắc sau đại dịch Covid-19, nhu cầu vay vốn để phục hồi, mở rộng kinh doanh hoặc khởi nghiệp ngày càng tăng, vì thế các ngân hàng tại Việt Nam đã phát triển nhiều gói vay vốn với đa dạng hình thức nhằm mục đích tiếp cận với nhiều khách hàng hơn. Trong số các gói vay của các ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, Appvaytien5s.com xin giới thiệu đến quý bạn các gói vay Ngân hàng Đông Á, một tổ chức tín dụng hoạt động dựa trên tiêu chí đặt khách hàng lên hàng đầu.

Tổng quan về các gói vay Ngân hàng Đông Á

Khái niệm “gói vay ngân hàng”: Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó ngân hàng giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời hạn nhất định theo thỏa thuận giữa hai bên với nguyên tắc hoàn trả cả gốc và lãi. Gói vay ngân hàng được hiểu đơn giản là toàn bộ các khoản liên quan đến hoạt động vay tiền của khách hàng bao gồm nợ gốc, lãi suất, thời hạn vay v.v….

Hiện nay, các gói vay tại Ngân hàng Đông Á đang được cấp cho cả khách hàng là cá nhân lẫn khách hàng là doanh nghiệp.

Tổng quan về các gói vay Ngân hàng Đông Á
 • Với khách hàng là doanh nghiệp, Đông Á hiện đang cung cấp các sản phẩm vay như sau:
 • Vay bổ sung vốn lưu động.
 • Tài trợ nhập khẩu.
 • Tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng.
 • Tài trợ xây dựng.
 • Tài trợ xuất khẩu sau khi mua hàng.
 • Vay đầu tư tài sản cố định.
 • Vay đầu tư dự án bất động sản (BĐS).
 • Vay mua ô tô.
 • Bổ sung vốn trả góp.
 • Với khách hàng là cá nhân, Đông Á cung cấp những gói vay sau đây:
 • Vay mua nhà.
 • Vay trả góp chợ.
 • Vay tiêu dùng, sinh hoạt.
 • Vay tiêu dùng trả góp.
 • Vay cầm cố giấy tờ có giá (GTCG).
 • Vay đầu tư máy móc, thiết bị.
 • Vay xây dựng, sửa chữa nhà.
 • Vay sản xuất kinh doanh.
 • Vay sản xuất nông nghiệp.
 • Thấu chi tài khoản thẻ.
 • Vay du học.
 • Vay mua ô tô.

Chi tiết các gói vay Ngân hàng Đông Á cho doanh nghiệp

Vay bổ sung vốn lưu động

 • Khái niệm: là một sản phẩm trong các gói vay Ngân hàng Đông Á, mục đích bổ sung vốn lưu động ngắn hạn trong nước phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Đặc điểm:
 • Loại tiền vay: VNĐ.
 • Thời gian vay: Tối đa 12 tháng.
 • Phương thức vay: Từng lần hoặc theo hạn mức tín dụng.
 • Lãi suất vay: Theo quy định của Ngân hàng Đông Á trong từng thời kỳ.
 • Tài sản bảo đảm: bất động sản, máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển, hàng hóa, tài sản hình thành từ vốn vay…
 • Tiện ích: Vay và trả nợ nhiều lần trong thời gian được cấp tín dụng.
Vay bổ sung vốn lưu động

Tài trợ nhập khẩu

 • Khái niệm: là một sản phẩm cho vay ngắn hạn nằm trong các gói vay Ngân hàng Đông Á, mục đích đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn lưu động để thanh toán tiền hàng nhập khẩu.
 • Đặc điểm: 
 • Loại tiền vay: VNĐ.
 • Thời gian vay: Tối đa 12 tháng.
 • Phương thức vay: Từng lần hoặc theo hạn mức tín dụng.
 • Lãi suất vay: Theo quy định của Ngân hàng Đông Á trong từng thời kỳ.
 • Tài sản bảo đảm: bất động sản, máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển, hàng hóa, chính lô hàng nhập khẩu…
 • Tiện ích: 
 • Tài trợ đa dạng phương thức thanh toán (L/C, D/P, D/A, T/T).
 • Tỷ lệ tài trợ lên đến 100% nhu cầu vốn.
 • Có thể đảm bảo khoản vay bằng chính lô hàng nhập khẩu.
 • Chính sách phí thanh toán quốc tế và tỷ lệ ký quỹ mở L/C linh hoạt.

Tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng

 • Khái niệm: là một sản phẩm cho vay ngắn hạn nằm trong các gói vay Ngân hàng Đông Á, mục đích đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn lưu động để thực hiện các đơn hàng xuất khẩu.
 • Đặc điểm:
 •  Loại tiền vay: VNĐ hoặc ngoại tệ.
 • Thời gian vay: Tối đa 06 tháng.
 • Phương thức vay: Từng lần hoặc theo hạn mức tín dụng.
 • Lãi suất vay: Theo quy định của Đông Á trong từng thời kỳ.
 • Tài sản bảo đảm: bất động sản, hàng hóa, tài sản hình thành từ vốn vay, nguồn thu từ hợp đồng/đơn hàng xuất khẩu…
 • Tiện ích: 
 • Tài trợ theo từng hợp đồng/đơn hàng xuất khẩu với nhiều phương thức thanh toán như L/C, D/P, D/A, T/T.
 • Tỷ lệ tài trợ lên đến 100% nhu cầu vốn.
 • Tài trợ linh hoạt từ khi thu mua nguyên vật liệu cho đến khi nhận được tiền thanh toán của đối tác nhập khẩu.
 • Có thể được tài trợ không có tài sản bảo đảm theo từng đối tượng khách hàng.
Tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng

Tài trợ xây dựng

 • Khái niệm: là một sản phẩm cho vay ngắn hạn nằm trong các gói vay Ngân hàng Đông Á, mục đích đáp ứng nhu cầu vốn cho các doanh nghiệp thi công các công trình, hạng mục xây dựng.
 • Đặc điểm:
 • Loại tiền vay: VNĐ.
 • Thời gian vay: Tối đa 12 tháng.
 • Phương thức vay: Từng lần hoặc theo hạn mức tín dụng.
 • Giải ngân: Theo tiến độ thực hiện công trình.
 • Lãi suất vay: Theo quy định của Đông Á trong từng thời kỳ.
 • Tài sản bảo đảm: Theo quy định của Đông Á.
 • Tiện ích: Có thể được tài trợ không có tài sản bảo đảm trên cơ sở các khoản phải thu của chủ đầu tư.

Tài trợ xuất khẩu sau khi mua hàng

 • Khái niệm: là một sản phẩm vay ngắn hạn nằm trong các gói vay Ngân hàng Đông Á, mục đích đáp ứng nhu cầu trước tiền hàng xuất khẩu ngay sau khi giao hàng của các doanh nghiệp xuất khẩu.
 • Đặc điểm:
 • Loại tiền vay: VNĐ hoặc ngoại tệ.
 • Thời gian vay: Tối đa 210 ngày.
 • Phương thức vay: Từng lần hoặc theo hạn mức tín dụng.
 • Lãi suất vay: Theo quy định của ngân hàng trong từng thời kỳ.
 • Tài sản bảo đảm: khoản phải thu từ bộ chứng từ xuất khẩu, các tài sản bảo đảm khác…
 • Tiện ích:
 • Sử dụng tiền hàng xuất khẩu ngay sau khi giao hàng.
 • Tài trợ dưới hình thức chiết khấu hối phiếu kèm theo bộ chứng từ xuất khẩu hoặc cho vay bảo đảm bằng khoản phải thu từ bộ chứng từ xuất khẩu.
 • Tài trợ nhiều phương thức thanh toán khác nhau như L/C, D/P, D/A.

Vay đầu tư tài sản cố định

 • Khái niệm: là một sản phẩm cho vay trung, dài hạn nằm trong các gói vay Ngân hàng Đông Á, mục đích đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư tài sản cố định gồm nhà xưởng, nhà văn phòng, máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
 •  Đặc điểm:
 • Loại tiền vay: VNĐ hoặc ngoại tệ.
 • Thời gian vay: Căn cứ vào thời hạn thu hồi vốn của dự án đầu tư.
 • Giải ngân: Theo tiến độ thực hiện dự án.
 • Lãi suất vay: Theo quy định của Đông Á trong từng thời kỳ.
 • Tài sản bảo đảm: bất động sản, tài sản hình thành từ vốn vay…
 • Tiện ích: 
 • Tài trợ nhu cầu đa dạng của doanh nghiệp: Đầu tư mới hoặc hoàn vốn đầu tư tài sản cố định.
 • Có thể được ân hạn trong thời gian triển khai dự án để giảm áp lực trả nợ.
Vay đầu tư tài sản cố định

Vay đầu tư dự án bất động sản (BĐS)

 • Khái niệm: là một sản phẩm cho vay trung, dài hạn nằm trong các gói vay Ngân hàng Đông Á, mục đích đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư các dự án bất động sản để kinh doanh.
 • Đặc điểm:
 • Loại tiền vay: VND.
 • Thời gian vay: Căn cứ vào thời hạn thu hồi vốn của dự án đầu tư.
 • Giải ngân: Theo tiến độ thực hiện dự án.
 • Lãi suất vay: Theo quy định của ngân hàng trong từng thời kỳ.
 • Tài sản bảo đảm: bất động sản, tài sản hình thành từ vốn vay…
 • Tiện ích:
 • Có thể được thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay.
 • Có thể được ân hạn trong thời gian triển khai dự án để giảm áp lực trả nợ.

Vay mua ô tô

 • Khái niệm: là một sản phẩm nằm trong các gói vay Ngân hàng Đông Á đáp ứng nhu cầu mua ô tô phục vụ sản xuất kinh doanh hoặc phục vụ nhu cầu đi lại của doanh nghiệp.
 • Đặc điểm:
 • Loại tiền vay: VNĐ.
 • ·      Thời gian vay: Lên đến 60 tháng.
 • ·      Lãi suất vay: Theo quy định của ngân hàng trong từng thời kỳ.
 • ·      Tài sản bảo đảm: bất động sản, tài sản hình thành từ vốn vay…
 • Tiện ích: Có thể được ân hạn trong thời gian đầu tư xe ô tô để giảm áp lực trả nợ.

Bổ sung vốn trả góp

 • Khái niệm: là một sản phẩm vay trung hạn nằm trong các gói vay Ngân hàng Đông Á, dành cho đối tượng doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ và nhỏ, có nhu cầu bổ sung vốn lưu động thanh toán trong nước phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và muốn được trả góp định kỳ.
 • Đặc điểm:
 • Mức cho vay: Lên đến 05 tỷ đồng.
 • Loại tiền vay: VND.
 • Thời gian vay: Tối đa 36 tháng.
 • Tỷ lệ cho vay: Lên đến 70% nhu cầu vốn.
 • Lãi suất vay: Theo quy định của ngân hàng trong từng thời kỳ.
 • Tài sản bảo đảm: bất động sản, máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển, hàng hóa, tài sản hình thành từ vốn vay…
 • Tiện ích: Vốn gốc được thanh toán linh hoạt định kỳ hàng tháng/quý phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giảm áp lực về nguồn vốn thanh toán nợ vay.
Bổ sung vốn trả góp

Chi tiết các gói vay Ngân hàng Đông Á cho cá nhân

Vay mua nhà

 • Khái niệm: là một trong các gói vay Ngân hàng Đông Á giúp khách hàng sở hữu một ngôi nhà khang trang giờ đây không chỉ là mơ ước.
 • Điều kiện cho vay:
 • Khách hàng là cá nhân người Việt Nam, có Hộ khẩu/ Sổ tạm trú/Giấy đăng ký tạm trú, cư trú cùng địa bàn hoặc địa bàn lân cận Ngân hàng Đông Á
 • Có nhu cầu vay vốn phù hợp với quy định ngân hàng.
 • Không có nợ quá hạn tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào.
 • Có tài sản đảm bảo: Là tài sản của người vay hoặc của thân nhân bảo lãnh.
 • Đặc điểm:
 • Mức cho vay: Tùy vào nhu cầu và khả năng trả nợ của khách hàng, tối đa 90% nhu cầu sử dụng vốn vay
 • Loại tiền cho vay: VNĐ
 • Lãi suất: Theo quy định hiện hành của ngân hàng
 • Thời hạn cho vay: Tối đa 20 năm
 • Phương thức trả nợ: Trả vốn định kỳ, trả lãi hàng tháng theo dư nợ.

Vay trả góp chợ

 • Khái niệm: là một trong các gói vay Ngân hàng Đông Á giúp các tiểu thương không còn chịu áp lực phải “vay nóng” khi cần thêm vốn kinh doanh.
 • Điều kiện cho vay:
 • Tiểu thương tại các chợ (cùng địa bàn với các Chi nhánh Đông Á đang thực hiện cho vay trả góp chợ).
 • Đông Á cho vay trực tiếp tới tiểu thương trên cơ sở có sự giám sát của Ban Quản Lý chợ.
 • Đặc điểm:
 • Mức cho vay: Tối đa 300 triệu đồng
 • Loại tiền cho vay: VNĐ
 • Lãi suất: Theo quy định hiện hành của ngân hàng
 • Thời hạn cho vay: Tối đa 12 tháng
 • Phương thức trả nợ: Trả nợ (vốn + lãi) hàng ngày/hàng tuần
 • Tài sản đảm bảo: Không có tài sản bảo đảm/Quyền sử dụng sạp.

Vay tiêu dùng, sinh hoạt

 • Khái niệm: là một trong các gói vay Ngân hàng Đông Á hỗ trợ bạn và gia đình những khoản chi cho các nhu cầu cần thiết trong đời sống, từ chi trả học phí, cưới hỏi, du lịch, mua laptop, mua xe… đến trang trải các chi phí phát sinh đột xuất khi ốm đau, điều trị bệnh…
 • Điều kiện cho vay:
 • Khách hàng là cá nhân người Việt Nam, có Hộ khẩu/ Tạm trú, cư trú cùng địa bàn hoặc địa bàn lân cận CN/PGD Đông Á có thực hiện cho vay tiêu dùng sinh hoạt.
 • Có mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp.
 • Có mức thu nhập ổn định bảo đảm hoàn trả nợ vay.
 • Có tài sản thế chấp, cầm cố của người vay hoặc của thân nhân bảo lãnh. 
 • Đặc điểm:
 • Mức cho vay: Tối đa 1 tỷ đồng, tùy vào nhu cầu của Khách hàng
 • Loại tiền cho vay: VNĐ
 • Lãi suất: Theo quy định hiện hành của ngân hàng
 • Thời hạn cho vay: 60 tháng
 • Phương thức trả nợ: Trả vốn hàng kỳ, lãi trên dư nợ thực tế. 
 • Tài sản bảo đảm: bất động sản hoặc phương tiện vận chuyển
Vay tiêu dùng, sinh hoạt

Vay tiêu dùng trả góp

 • Khái niệm: là một trong các gói vay Ngân hàng Đông Á cho phép khách hàng trả nợ gốc và lãi theo hàng tháng, không cần tài sản thế chấp là sự lựa chọn đầy tiện lợi chi cho các nhu cầu cấp thiết trong đời sống mà không có dự tính trước.
 • Điều kiện cho vay:
 • Cán bộ – CNV của các đơn vị có liên kết với ngân hàng
 • Có hộ khẩu/ tạm trú cùng địa bàn hoặc địa bàn lân cận với ngân hàng
 • Có mức thu nhập ổn định, đảm bảo hàng tháng trả góp không quá 70% tổng thu nhập
 • Không có nợ quá hạn tại Đông Á và các tổ chức tín dụng khác tại thời điểm xét duyệt cho vay. 
 • Hàng tháng đơn vị đồng ý trích lương người vay chuyển trả cho Đông Á
 • Đặc điểm:
 • Mức cho vay: Tối đa lên đến 24 tháng lương nhưng không vượt quá 300 triệu đồng
 • Loại tiền cho vay: VNĐ
 • Lãi suất: Theo quy định hiện hành của ngân hàng
 • Thời hạn cho vay: Tối đa 60 tháng
 • Phương thức trả nợ: Trả góp hàng tháng (lãi gộp).
 • Hình thức cho vay: Tín chấp

Vay cầm cố giấy tờ có giá (GTCG)

 • Khái niệm: là một trong các gói vay Ngân hàng Đông Á với mức vay hấp dẫn, lên tới 100% trị giá sổ tiết kiệm hiện thời sẽ giúp khách hàng xoay vòng vốn linh hoạt và hiệu quả hơn bao giờ hết. 
 • Điều kiện cho vay:
 • Cá nhân sở hữu hợp pháp Giấy tờ có giá do Đông Á phát hành.
 • Cá nhân được bên thứ 3 bảo lãnh trên cơ sở Giấy tờ có giá do Đông Á phát hành.
 • Có nhu cầu vay vốn phù hợp với quy định của Đông Á.
 • Có tài sản đảm bảo: Sổ tiết kiệm mở tại Đông Á. 
 • Đặc điểm:
 • Mức cho vay: Tối đa 100% trị giá Giấy tờ có giá do Đông Á phát hành.
 • Loại tiền cho vay: VNĐ.
 • Lãi suất: Theo quy định của Đông Á tại từng thời điểm.
 • Thời hạn cho vay: Bằng thời hạn còn lại của Sổ tiết kiệm, tối đa 12 tháng.
 • Phương thức trả nợ: Trả vốn cuối kỳ, trả lãi hàng tháng theo dư nợ. 

Vay đầu tư máy móc, thiết bị

 • Khái niệm: là một trong các gói vay Ngân hàng Đông Á dành cho khách hàng có nhu cầu đầu tư máy móc thiết bị phục vụ cho các dự án kinh doanh, mở rộng sản xuất v.v….
 • Điều kiện cho vay:
 • Cá nhân là người Việt Nam có cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể, tiểu thương… có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Có mục đích kinh doanh rõ ràng, phương án kinh doanh khả thi.
 • Có mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp.
 • Có khả năng tài chính hoàn trả nợ vay, có một phần vốn tham gia vào dự án.
 • Có tài sản thế chấp cầm cố của người vay hoặc của thân nhân bảo lãnh. 
 • Đặc điểm:
 • Mức cho vay: Tùy theo nhu cầu, quy mô kinh doanh, khả năng trả nợ, tối đa 70% chi phí đầu tư và trị giá tài sản thế chấp
 • Loại tiền cho vay: VNĐ
 • Lãi suất: Theo quy định của Đông Á tại từng thời điểm
 • Thời hạn cho vay: Tối đa 60 tháng
 • Phương thức trả nợ: Trả vốn cuối kỳ, trả lãi hàng tháng theo dư nợ.

Vay xây dựng, sửa chữa nhà

 • Khái niệm: là một trong các gói vay Ngân hàng Đông Á dành cho khách hàng có nhu cầu xây mới, sửa chữa hay trang trí nội thất cho ngôi nhà của mình.
 • Điều kiện cho vay:
 • Khách hàng là cá nhân người Việt Nam, có Hộ khẩu/ tạm trú, cư trú cùng địa bàn hoặc địa bàn lân cận với Đông Á.
 • Có nhu cầu vay vốn phù hợp với quy định của Đông Á.
 • Không có nợ quá hạn tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào.
 • Có tài sản đảm bảo: Là tài sản của người vay hoặc của thân nhân bảo lãnh
 • Đặc điểm:
 • Mức cho vay: Tối đa 80% nhu cầu của Khách hàng
 • Loại tiền cho vay: VNĐ
 • Lãi suất: Theo quy định của Đông Á tại từng thời điểm
 • Thời hạn cho vay: Tối đa 15 năm
 • Phương thức trả nợ: Trả vốn định kỳ, trả lãi hàng tháng theo dư nợ
Vay xây dựng, sửa chữa nhà

Vay sản xuất kinh doanh

 • Khái niệm: là một trong các gói vay Ngân hàng Đông Á dành cho khách hàng có nhu cầu nhanh chóng mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh.
 • Điều kiện cho vay:
 • Cá nhân là người Việt Nam có cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể, tiểu thương… có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Có mục đích kinh doanh rõ ràng, phương án kinh doanh khả thi.
 • Có mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp.
 • Có khả năng tài chính hoàn trả nợ vay, có một phần vốn tham gia vào dự án.
 • Có tài sản thế chấp cầm cố của người vay hoặc của thân nhân bảo lãnh.
 • Đặc điểm:
 • Mức cho vay: Tùy theo nhu cầu, quy mô kinh doanh và khả năng trả nợ của Khách hàng
 • Loại tiền cho vay: VNĐ
 • Lãi suất: Theo quy định của Đông Á tại từng thời điểm
 • Thời hạn cho vay: Tối đa 60 tháng
 • Phương thức trả nợ: Trả vốn cuối kỳ/định kỳ, trả lãi hàng tháng theo dư nợ.

Vay sản xuất nông nghiệp

 • Khái niệm: là một trong các gói vay Ngân hàng Đông Á dành cho khách hàng có nhu cầu đầu tư vào sản xuất nông nghiệp.
 • Điều kiện cho vay:
 • Cá nhân, hộ cá thể
 • Có phương án sản xuất khả thi, hiệu quả
 • Có một phần vốn tham gia vào dự án
 • Có tài sản thế chấp cầm cố của người vay hoặc của thân nhân bảo lãnh. 
 • Đặc điểm:
 • Mức cho vay: Tối đa 2 tỷ đồng.     
 • Loại tiền cho vay: VNĐ
 • Lãi suất: Theo quy định của Đông Á tại từng thời điểm
 • Thời hạn cho vay: Tối đa 60 tháng
 • Phương thức trả nợ: Trả vốn cuối kỳ, trả lãi theo kỳ (3 tháng hoặc 6 tháng).

Thấu chi tài khoản thẻ

 • Khái niệm: là một trong các gói vay Ngân hàng Đông Á, cho phép khách hàng vay nhanh qua thẻ giúp bạn giải quyết nhanh chóng các nhu cầu tài chính đột xuất, cất đi gánh nặng vay mượn “nóng” với lãi suất cao. Chỉ cần một lần làm thủ tục duy nhất, bạn có thể rút tiền bất cứ lúc nào với mức vay vượt số tiền hiện có trong tài khoản. Lãi vay chỉ phát sinh khi bạn thực sự sử dụng dịch vụ.
 • Điều kiện cho vay: Chủ thẻ Đông Á (chỉ áp dụng cho chủ thẻ chính) có địa bàn cư trú cùng địa bàn hoạt động của ngân hàng thuộc các đối tượng sau:
 • Khách hàng chi lương qua Thẻ Đa năng Đông Á.
 • CB-CNV Khối Hành chính sự nghiệp
 • Chủ thẻ Vàng của Đông Á
 • Khách hàng có tài sản thế chấp là bất động sản.
 • Đặc điểm:
 • Mức cho vay:
  • Đối tượng 1 – Khách hàng chi lương qua Thẻ Đa năng Đông Á: tối đa 3 tháng lương nhưng không vượt quá 50 triệu đồng.
  • Đối tượng 2 – CB -CNV Khối Hành chính sự nghiệp: tối đa 5 tháng lương không quá 50 triệu đồng.
  • Đối tượng 3 – Chủ thẻ Vàng của Đông Á: tối đa 50 triệu đồng.
  • Đối tượng 4 – Khách hàng có tài sản thế chấp: 70% trị giá tài sản thế chấp nhưng không vượt quá 50 triệu đồng.
 • Loại tiền cho vay: VNĐ.
 • Lãi suất: Theo quy định hiện hành của Ngân hàng.
 • Thời hạn cho vay: Tối đa 12 tháng.
 • Phương thức trả nợ: Hệ thống tự động trích tiền để trả nợ và lãi vay của Khách hàng khi tài khoản có tiền.
Thấu chi tài khoản thẻ

Vay du học

 • Khái niệm: là một trong các gói vay Ngân hàng Đông Á, hỗ trợ bạn và người thân hoàn thành ước mơ du học, đầu tư cho tương lai thành đạt.
 • Điều kiện cho vay:
 • Khách hàng là cá nhân người Việt Nam, có Hộ khẩu/ Sổ tạm trú/Giấy đăng ký tạm trú, cư trú cùng địa bàn hoặc địa bàn lân cận Đông Á.
 • Cá nhân là thân nhân (ông/bà, cha/mẹ, anh/chị…) của người đi du học.
 • Có khả năng trả nợ vay.
 • Không có nợ quá hạn tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào.
 • Có tài sản đảm bảo: là tài sản của người vay hoặc của thân nhân bảo lãnh. 
 • Đặc điểm:
 • Mức cho vay: Tối đa theo nhu cầu của Khách hàng và trị giá TSBĐ, chi phí du học bao gồm cả học phí và sinh hoạt phí.
 • Loại tiền cho vay: VNĐ.
 • Lãi suất: Theo quy định hiện hành của Đông Á.
 • Thời hạn cho vay: Tối đa 05 năm.
 • Phương thức trả nợ: Trả vốn định kỳ, trả lãi hàng tháng theo dư nợ.

Vay mua ô tô

 • Khái niệm: là một trong các gói vay Ngân hàng Đông Á, nhằm hỗ trợ nguồn vốn mua ôtô để bạn nhanh chóng có được chiếc xe mơ ước mà không phải chờ đợi lâu.
 • Điều kiện cho vay:
 • Là công dân Việt Nam, đang sinh sống/làm việc cùng địa bàn hoặc địa bàn lân cận với Đông Á.
 • Là chủ thẻ chính Thẻ Đa năng Đông Á.
 • Không có nợ quá hạn tại Đông Á và các TCTD khác tại thời điểm xét duyệt vay.
 • Có thu nhập ổn định, có khả năng hoàn trả nợ vay.
 • Đặc điểm:
 • Thời gian cho vay lên đến 120 tháng
 • Mức cho vay: Tối đa 80% giá trị xe mua (tài sản đảm bảo là chính xe mua) và tối đa 85% giá trị xe (tài sản đảm bảo là tài sản khác)
 • Lãi suất cho vay ưu đãi
 • Giải quyết hồ sơ nhanh chóng
 • Phương thức trả nợ thuận tiện: tự động trích tiền từ tài khoản Khách hàng

Phần kết

Trên đây là tất tần tật về các gói vay Ngân hàng Đông Á mà Appvaytien5s.com muốn giới thiệu đến quý khách hàng. Hy vọng qua bài viết trên quý khách có thể tìm được gói vay phù hợp với nhu cầu của mình và gia đình. Chúc quý khách thành công!

>> xem thêm: Những thông tin về các gói vay Ngân Hàng ACB cho ai chưa biết

2 thoughts on “Tìm hiểu về các gói vay Ngân hàng Đông Á hiện nay 2023

 1. Pingback: Thông tin quan trọng về các gói vay Ngân hàng Nam Á 

 2. 1xbet прямо сейчас says:

  Букмекерская контора 1xBet является очень популярных на рынке. 1xbet прямо сейчас Огромный выбор событий из мира спорта и киберспорта, множество открытых линий, высочайшие коэффициенты. Также, БК имеет обширный функционал и немногие дает возможность совершать ставки по специальным промокодам. Используя их, вы можете получить реальный денежный выигрыш, не внося абсолютно никаких средств. Это реально! Узнать актуальный промокод вы можете прямо сейчас, однако использовать его необходимо в соответствии с правилами и инструкциями, которые приведены ниже.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *